Zene Megrendelés Irodalom Hangköltészet Gázló Dalszövegek Vendégkönyv Ismeretlen művészek KépzőművészetÚjdonságok

I'M NO BRAND FREAK album dalszövegei eredeti angol nyelven és magyar fordításbann

UNDER THE GROUND
 
We all live - under the ground
We all have breath  - under the ground
We're like moles - under the ground
Diggin' our holes - under the ground
There is no sky - under the ground
And no need to cry - under the ground
We gonna turn you on - under the ground
And get you high  - under the ground
 
We all feel the same - under the ground
And there's no shame - under the ground
It's like a dream - under the ground
And no morning awakening - under the ground
Do you wanna survive
the end of the world
in a concrete bunker? - under the ground
But for what? - under the ground
We got nothing to lose - under the ground
And no need to choose - under the ground
Ain't no difference here - under the ground
No death or fear - under the ground
 
A FÖLD ALATT
 
Mind itt élünk - a föld alatt
Mind lélegzünk - a föld alatt
Mint a vakondok - a föld alatt
Ássuk a lyukainkat - a föld alatt
Nincsen égbolt - a föld alatt
És nincs miért sírni - a föld alatt
Mi majd felvillanyozunk - a föld alatt
És a magasba repítünk - a föld alatt
 
Mind ugyanazt érezzük - a föld alatt
És nincs miért szégyenkezni - a föld alatt
Olyan ez mint egy álom - a föld alatt
És nincs reggeli felébredés - a föld alatt
Túl akarod élni
a világ végét
egy betonbunkerben? - a föld alatt
De minek? - a föld alatt
Nincs vesztenivalónk - a föld alatt
És nem kell választanunk - a föld alatt
Itt nincsen különbség - a föld alatt
Sem halál vagy félelem - a föld alatt
ANOTHER DAY IN THE LIFE
 
Health freaks are running all around me
Money freaks want to change my world
Don't you know, men always kill the prophets
And the pope is just a human too
 
Plastic people are running all around me
They sell their images but I don't mind
I wish I was an unborn baby
I wouldn't need a place to hide
 
You feel you're ready to die tonight
You'd rather live a cedar tree's life
Nothing remained to lose or find
You only want to clean up your mind
 
EGY ÚJABB NAP AZ ÉLETBEN
 
Egészségbuzik futkosnak körülöttem
Pénzimádók meg akarják változtatni a világomat
Tudod, az emberek mindig megölik a prófétákat
És a pápa is csak egy ember
 
Műanyag emberek futkosnak mindenfelé
Eladják magukat, de engem nem érdekel
Bárcsak magzatbébi lehetnék
Nem kellene búvóhelyet keresnem
 
Úgy érzed készen állsz meghalni ma éjjel
Inkább élnéd egy cédrusfa életét
Nem maradt mit veszteni vagy megtalálni
Csak egyet akarsz: rendet tenni a fejedben
TOMORROW NEVER KNOWS (Lennon-McCartney)
 
Turn off your mind, relax and float down-stream
It is not dying, it is not dying
Lay down all thought, surrender to the void
It is shining, it is shining
That you may see the meaning of within
It is being, it is being
 
That love is all and love is everyone
It is knowing, it is knowing
When ignorance and haste may mourn the dead
It is believing, it is believing
But listen to the colour of your dream
It is not living, it is not living
Or play the game existence to the end
of the beginning, of the beginning,
of the beginning, of the beginning...
 
NEM TUDNI, MIT HOZ A HOLNAP
 
Kapcsold ki az agyad, lazíts és sodródj az árral
Ez nem a halál, ez nem a halál
Hagyd a gondolkodást, add át magad az űrnek
Ez a ragyogás, ez a ragyogás
Hogy megértheted a belső lényegét
Ez a lét, ez a lét
 
Hogy a szeretet minden és a szeretet mindenki
Ez a tudás, ez a tudás
Amikor a tudatlanság és a sietség siratja halottait
Ez a hit, ez a hit
De figyelj az álmod színére
Ez nem az élet, ez nem az élet
Vagy játszd a létezés játékát, a kezdet végéig
A kezdet végéig, a kezdet végéig
A kezdet végéig, a kezdet végéig
INCREDIBLE BLUE
 
In my dream
I saw a new sky
It was incredible blue
Incredible blue
 
In my dream
I saw a new garden
It was incredible green
Incredible green
 
In my dream
I saw thunder and lightning
Over the sky incredible blue
FÖLDÖNTÚLI KÉK
 
Álmomban
Láttam egy új eget
Földöntúli kék volt
Földöntúli kék
 
Álmomban
Láttam egy új kertet
Földöntúli zöld volt
Földöntúli zöld
 
Álmomban
Láttam vihart és villámlást
A földöntúli kék ég fölött
 
WE ALL LIVE IN A CONCENTRATION CAMP
 
We all live in a concentration camp
Crushed by the rules we never can understand
The enemy is watching us counting out the heads
I say we all live in a concentration camp
Hey, that's what I say
We all live in a concentration camp
 
We all live in a concentration camp
There's no way out and there's no other land
You think you know the difference between being alive and dead
But as far as I see we all are already dead
Hey, that's what I say
We all live in a concentration camp
MIND EGY KONCENTÁRCIÓS TÁBORBAN ÉLÜNK
 
Mind egy koncentrációs táborban élünk
Szabályok közé préselve, amiket sosem érthetünk meg
Az ellenség figyel és kiszámolja a fejeket
Azt mondom, mindannyian egy koncentrációs táborban élünk
Ez van szerintem
Mindannyian egy koncentrációs táborban élünk
 
Mind egy koncentrációs táborban élünk
Nincsen kiút és nincsen másik föld
Azt hiszed, tudod mi a különbség élő és halott között
De ahogy én látom, már mindannyian halottak vagyunk
Ez van szerintem
Mindannyian egy koncentrációs táborban élünk
 
NO STARTING OVER (FOR AN EU HACKER)
 
There's no starting over for me
Everything will always remain the same
So feed the fire with your soul
'Cause you may see me never more
 
There's no new beginning for me
There's no future at all
I always live in present time
And feed the fire with my soul
 
I should have been a Union hacker
You would wish you had seen me never
I could make my Trojan horse to ride
And kill the system overnight
 
NINCS ÚJRAKEZDÉS (EGY EU-S HEKKER SZÁMÁRA)
 
Nincs újrakezdés számomra
Minden mindig ugyanaz marad
Hát tápláld a tüzet a lelkeddel
Mert lehet, hogy nem látsz többet engem
 
Nincs új kezdet számomra
Sőt, semmilyen jövő nincsen
Mindig jelen időben élek
És táplálom a tüzet a lelkemmel
 
Uniós hekkernek kellett volna lennem
Akkor sosem akarnál találkozni velem
Megcsinálhatnám a saját trójai lovamat
És kinyírnám a rendszert másnap reggelre
I WANT TO BE IRRATIONAL
 
Can anybody hear me?
Can anybody see me?
Can anybody feel me?
'Cause I wanna be, I wanna be
Irrational, Irrational
 
Can anybody hear me?
Can anybody see me?
Can anybody feel me?
Does anybody know me?
Does anybody need me?
Does anybody love me?
'Cause I wanna be, I wanna be irrational
IRRACIONÁLIS AKAROK LENNI
 
Hall valaki engem?
Lát valaki engem?
Érez valaki engem?
Mert irracionális, irracionális
Akarok lenni
 
Hall valaki engem?
Lát valaki engem?
Érez valaki engem?
Ismer valaki engem?
Szüksége van valakinek rám?
Szeret valaki engem?
Mert irracionális, irracionális akarok lenni
 
 
BLAME IT ALL ON ME
 
Let's go blow up the world tonight
'cause I've got nothing else to do
Let's go make us heard tonight
'cause we got nothing more to lose
 
Let's go waste our time again
'cause it's the best thing we can do
Your love is a face of a cover girl
Yeah, she makes your days get through
 
They all speak about progress
But I see only devastation
I'm watching as the time goes by
Without any motivation, without any motivation
 
Blame it on the human history
Blame it on the twentieth century
Blame it on the world's fatality
Blame it on the law of gravity
Blame it on the new democracy
Blame it on hypocrite policy
Blame it on the high society
Blame it on software piracy
Blame it on high technology
Blame it on the lack of parity
Blame it on moral insanity
Blame it on over-rationality
Blame it on the lack of sympathy
Blame it on fake Christianity
Blame it on total vanity
Or blame it all on me
FOGD RÁM AZ EGÉSZET
 
Menjünk, robbantsuk fel a világot ma éjjel
Úgy sincs semmi más dolgom
Menjünk, csináljunk valami zajt ma éjjel
Úgy sincs több vesztenivalónk
 
Gyere, lopjuk a napot megint
Ennél jobbat úgy sem tehetünk
A szerelmed egy címlaplány arca
Igen, ő segít át a napokon
 
Mindenki fejlődésről beszél
De én csak pusztulást látok
Figyelem, ahogy megy az idő
Minden cél nélkül, minden cél nélkül
 
Fogd az emberiség történelmére
Fogd a huszadik századra
Fogd a világ sorsszerűségére
Fogd a tömegvonzás törvényére
Fogd az új demokráciára
Fogd a képmutató politikára
Fogd a társadalmi elitre
Fogd a szoftverkalózkodásra
Fogd a csúcstechnológiára
Fogd az egyenlőség hiányára
Fogd az erkölcsi beszámíthatatlanságra
Fogd a túlzott racionalitásra
Fogd az együttérzés hiányára
Fogd a hamis kereszténységre
Fogd a teljes hiábavalóságra
Vagy fogd rám az egészet